Městská knihovna Židlochovice

Nádražní 232 (Robertova vila)
Židlochovice
667 01
Tel.:734 874 629
knihovna@mk-zidlochovice.cz

Provozní doba

Pondělí, Středa, Pátek:

8:00 - 11:00, 12:30 - 17:30

Často kladené otázky

Co je třeba k registraci do knihovny?

Čtenářem knihovny se stává fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky a doložením správnosti osobních údajů platnými osobními doklady (občanský průkaz nebo jiný platný doklad).

Jaké jsou poplatky za služby v knihovně ?

Výpůjční lhůty se určují podle typu knihovních jednotek:

 • Knihy - 30 dnů
 • Časopisy - 30 dnů
 • Audioknihy (CD) - 30 dnů

 Výpůjční lhůtu si může čtenář prodloužit, učiní-li tak před jejím uplynutím a nežádá-li dílo další čtenář. Celková doba výpůjční lhůty nesmí překročit 90 dnů. Neprodlužují se výpůjční lhůty CD, časopisů a rezervovaných knižních titulů.

Co je prezenční a absenční výpůjčka?

Prezenční výpůjčka: dokument nelze zapůjčit mimo knihovnu, je možné jej půjčit jenom v knihovně.
Absenční výpůjčka: dokument lze po zaevidování do výpůjčního protokolu zapůjčit mimo knihovnu.

Kdy se vrací půjčené audioknihy (CD)?

Audioknihy (CD) se půjčují na 30 dnů a neprodlužují se.
Půjčíte-li si CD v/ve:

 • pondělí - pondělí
 • středu - středu
 • pátek - pátek

Jak prodloužit výpůjčky přes internet?

Výpůjčky prodloužíte, budete-li postupovat takto:

 1. Na webových stránkách knihovny se vpravo pod hlavní nabídkou nachází přihlašovací formulář "Čtenářské konto".
 2. Do formuláře vyplňte číslo Vaší průkazky a PIN; odkliknete Vstoupit nebo dáte enter.
 3. Zobrazí se výpis všech Vašich výpůjček.
 4. U každé výpůjčky je vždy na pravé straně pole. Zde si můžete zatržením označit, kterou výpůjčku si chcete prodloužit.
 5. Poté stačí odkliknout v horní části obrazovky tlačítko "prodluž označené výpůjčky (vpravo)".

Jak rezervovat?

Rezervovat lze knihy nebo CD, které jsou půjčeny. Rezervovat knihu nebo CD lze v knihovně u on-line katalogů samostatně, prostřednictvím knihovníka nebo přímo přes internet = prostřednictvím webové stránky knihovny. Kliknutím na "šedé tlačítko REZERVUJ" se Vám objeví tabulka, do které vyplníte PIN a číslo Vašeho čtenářského průkazu. Do pole "Má význam do" uvedete, do kdy máte o rezervaci zájem. Přednastaven je jeden rok. Pokud je na titul podáno více rezervací, zobrazí se jejich počet ve formuláři. Pokud jste na čtenářské přihlášce uvedl(a) adresu své elektronické pošty, bude Vám zaslána zpráva o vyřízení Vaší rezervace e-mailem. Za rezervaci nevybíráme žádný poplatek.

Jak zrušit rezervaci?

Zrušit rezervaci lze prostřednictvím knihovníka v knihovně nebo pomocí čtenářského konta.

Kolik knih si lze půjčit domů?

Čtenář může mít současně půjčeno maximálně 20 knihovních dokumentů - z toho 4 audioknihy (CD).

Je možné půjčit domů CD-ROM, který vychází jako příloha časopisu nebo knihy?

CD-ROM, který vychází jako příloha časopisu nebo knihy lze zapůjčit domů. Půjčuje se pouze s časopisem na dobu 14 dnů, s knihou na 30 dnů.

Jak změnit osobní údaje?

Osobní údaje (jméno, bydliště...) nelze změnit e-mailem. Změny lze provést pouze osobně v knihovně a doložit je platným dokladem.

1 | 2 >>