Vyhlášení vítězů projektů Lovci perel a Jižní Morava čte

Čtení z knihy Zahradní slavnost

Týden knihoven - výroba záložek

Pasování prvňáčků na čtenáře

Venkovní čítárna

Noc S Andersenem 1. dubna 2016

Velikonoční čtení v knihovně

Herní dopoledne 1. března 2016

Besedy pro základní školu