Městská knihovna Židlochovice

Nádražní 232 (Robertova vila)
Židlochovice
667 01
Tel.:734 874 629
knihovna@mk-zidlochovice.cz

Provozní doba

Pondělí, Středa, Pátek:

8:00 - 11:00, 12:30 - 17:30

Z historie knihovny

Na vyzvání Okresního osvětového sboru byla podle zákonných instrukcí ustavena v Židlochovicích dne 28. prosince 1920 knihovní rada, která zřídila s podporou obce veřejnou obecní knihovnu podle zákona ze dne 22. července 1919 č. 430 Sb.z.a.n. Na ustavující schůzi (zvolené na radnici) byly provedeny volby funkcionářů:

předseda - Václav St. Semonský, ředitel měšťanské školy

jednatel - Tomáš Sedlák, notářský úředník

pokladník - Dr. Jar. Rypáček, okresní soudce

Knihovníkem byl jmenován František Divácký a pomáhala mu učitelka paní Miloslava Chocholková.

Knihovní fond, tj. zákonitý příspěvek obce, jiné příspěvky a dary tvořily toho roku částku 2.552 Kč. Tělocvičná jednota Sokol a Občanská beseda byly vyzvány, aby knihy svých spolkových knihoven předaly veřejné obecní knihovně. Sokolská knihovna byla předána v únoru 1921. V květnu 1921 převzala knihovna knihy z Občanské besedy. Oba spolky předaly své knihy bez náhrady, což umožnilo radě, že hned v počátcích svého funkčního období mohla zahájit půjčování knih. Knihovna byla umístěna na radnici a bylo půjčováno v neděli dopoledne od 11 hodin (mimo letní měsíce).

V roce 1961 byl zřízen okres Brno-venkov a z Městské knihovny vznikla Okresní knihovna Brno-venkov Židlochovice.

Od 1. 1. 1996 se zřizovatelem Městské knihovny stalo Město Židlochovice. Městská knihovna byla přemístěna do Městského kulturního klubu, Brněnská 705, s bezbariérovým přístupem, který je výhodný pro starší občany a maminky s malými dětmi, které nyní mohou jezdit s kočárky v prostorách knihovny. V půjčovně je k dispozici veřejný internet pro čtenáře knihovny zdarma. O nových knihách informuje knihovna v měsíčníku Židlochovický zpravodaj a prostřednictvím infokanálu.

Knihy, které knihovna nemá ve vlastním fondu jsou zajišťovány prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby především z Moravské zemské knihovny a z Knihovny Jiřího Mahena, ale spolupracujeme i s ostatními knihovnami okresu Brno-venkov.

V roce 2003 vzniklo v knihovně regionální středisko jako pracoviště regionální knihovny ve Šlapanicích a od roku 2005 v Kuřimi. Zajišťujeme na 0,75 pracovního úvazku smluvené činnosti pro 18 obcí územního regionu Židlochovice. Po vybavení střediska Městskou knihovnou Kuřim počítačovou technikou je prováděna veškerá distribuce a evidence výměnných souborů v knihovnickém systému Clavius. Metodické návštěvy v místních knihovnách jsou minimálně 1x ročně v každé knihovně střediska. Středisko poskytuje odbornou pomoc při aktualizaci a revizi knihovního fondu. Rozváží knihy, respektive cirkulační soubory cca 4x ročně. Pomáhá při retrospektivním zpracování knihovního fondu střediska. Dosud bylo kompletně zrevidováno 7 knihoven.

Městská knihovna z projektu Ministerstva kultury VISK3 získala v roce 2009 finanční prostředky na dokončení automatizace knihovnického procesu (AKS). Celkové náklady na projekt činily 135.000,-Kč, z toho podíl města činil 45.000,-Kč.

Z dotace byly zakoupeny chybějící moduly programu Clavius (evidence periodik a brožur, www katalog pro dokumenty, EMVS emaily MVS a čtenářům, revize knihovního fondu), dále byla zakoupena výpočetní technika.

Mezi nejvýraznější výhody automatizace patří zrychlení, zjednodušení a zkvalitnění knihovnické práce, systém umožňuje uživatelům dálkový přístup ke čtenářskému kontu, dálkový přístup do on-line katalogu knihovny, zjednodušily se statistiky, evidence časopisů, zpracování upomínek a rezervací, také činnosti spojené s vybíráním registračních a sankčních poplatků.

Pro uživatele nastala zásadní změna od 1. ledna 2010, kdy byl automatizovaný knihovnický systém v knihovně spuštěn.