Slavnostní vyhlášení vítězů projektů Jižní Morava čte a Lovci perel

Jižní Morava čte - Akce

Vernisáž výstavy obrazů Markéty Vašíčkové

Jarní čtení pro školku

Noc s Andersenem 31. března 2017

Herní dopoledne

Čtení pro družinu 26. ledna 2017