Často kladené otázky

Vybírání sankčních poplatků

Každý čtenář je informován nejen o tom, do kdy má půjčené dokumenty vrátit, ale také o provozní době knihovny. Překročí-li stanovenou dobu, jsou mu počítány sankční poplatky ode dne, kdy měl dokument vrátit. Výši sankčních poplatků určuje Knihovní řád.


<< 1 | 2