Městská knihovna Židlochovice

Nádražní 232 (Robertova vila)
Židlochovice
667 01
Tel.:734 874 629
knihovna@mk-zidlochovice.cz

Provozní doba

Pondělí, Středa, Pátek:

8:00 - 11:00, 12:30 - 17:30

V knihovně se udělovaly ceny

03.01.2019 09:35

Městská knihovna v Židlochovicích se zapojila do projektu Jihomoravského kraje na podporu čtenářství s názvem Jižní Morava čte – tentokrát na téma „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“. Slavnostní předávání cen vítězům proběhlo ve středu 28. listopadu 2018. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Vítězkou výtvarné soutěže pro děti od 4 do 7 let se stala Lucie Pavlitová s obrázkem Vlakového nádraží, v literární soutěži pro děti od 8 do 10 let se na prvním místě umístil Jiří Feitl s básní Co bude a v kategorii pro děti od 11 do 15 let vyhrála Michaela Oprchalová s prací Můj svět za sto let. V literárně-výtvarné kategorii kolektivů pro děti od 8 do 15 let byl nejlepší komiks Jana Růžičky a Melichara Francána s názvem Guf a Fug na cestách. Vítězové obdrželi pozvánku do divadla Polárka a na Hvězdárnu v Brně, kde v prosinci proběhne setkání vítězů z celého Jihomoravského kraje. Současně jsme také ocenili všechny účastníky celoročního projektu Lovci perel, kdy se vybrané dětské knížky stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zisk v podobě opravdových perel, které si děti navlékají na drátky přímo v knihovně. Díky tomu perly neztratí a navíc mohou porovnávat svůj výkon s ostatními. Nejúspěšnějším lovcem perel z celkového počtu 27 dětí se v letošním roce stal Jan Růžička, který přečetl 108 knih. Vítězkou literární soutěže Proč se říká Židlochovice? se v kategorii do 18 let stala slečna Šárka Kubantová a v kategorii nad 18 let zvítězila paní Zuzana Pavlitová Letková. Všem návštěvníkům akce zpříjemnil předávání cen svým hudebním vystoupením na akordeon Ondřej Nekvapil.