Městská knihovna Židlochovice

Nádražní 232 (Robertova vila)
Židlochovice
667 01
Tel.:734 874 629
knihovna@mk-zidlochovice.cz

Provozní doba

Pondělí, Středa, Pátek:

8:00 - 11:00, 12:30 - 17:30

Noc s Andersenem

11.04.2017 08:53
Městská knihovna Židlochovice uspořádala již devátý ročník celostátní akce Noc s Andersenem. V pátek 31. března se v knihovně sešlo 12 dětí, pro které byl přichystán zajímavý program se Čtyřlístkem. Nejdříve jsme však dětem představili spisovatele H. Ch. Andersena a knihy, které pro ně napsal. Následovalo hádání legendárních postaviček Čtyřlístku. Děti se dozvěděly, že odpoledne navštívil Židloprsky Čtyřlístek a před Zádrhelem tady pro ně ukryl poklad. Polohu pokladu zašifroval do křížovky. Musely být tedy rychlejší a šikovnější než Zádrhel, aby jim poklad nevyfouknul. U každé z postav Čtyřlístku mohly získat jedno nápovědní písmeno do křížovky. U Bobíka na ně čekala olympiáda, kde plnily sportovní úkoly. Fifince zase musely pomoci v kuchyni, kde jí Zádrhel roztrhal korále, které se jí rozsypaly do luštěnin. Pinďovi napravovaly popletenou hlavu a u profesora Myšpulína luštily připravené kvízy pro chytré hlavičky. Následovalo vyplňování křížovky a hledání pokladu, který se podle tajenky měl nacházet v blízkosti Robertovy vily. Vydali jsme se tedy do temné noci, abychom ho našli. Nalezený poklad jsme otevřeli pod dohledem Čtyřlístku v knihovně a spravedlivě jsme si ho rozdělili. Po večeři nám přišli číst pan starosta ing. Jan Vitula a místostarosta Mgr. Tomáš Šenkyřík. Poslouchali jsme ukázky z knihy Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče od Dušana Taragela - O Anče, která se nemyla a O kazisvětu Milanovi, který všechno rozbil. Následovalo ještě vytváření dekorací ze starých a vyřazených knih. To už se ale přiblížila půlnoc a my jsme se uložili do spacáků. Ráno po snídani všichni nocležníci obdrželi pamětní listy a pohlednice, časopis Čtyřlístek, puzzle a pohádku k poslechu Císařovy nové šaty. Akce se vydařila a už se těšíme na další nocování.