Městská knihovna Židlochovice

Nádražní 232 (Robertova vila)
Židlochovice
667 01
Tel.:734 874 629
knihovna@mk-zidlochovice.cz

Provozní doba

Pondělí, Středa, Pátek:

8:00 - 11:00, 12:30 - 17:30

Noc s Andersenem 23. března 2018

03.04.2018 08:46

Městská knihovna Židlochovice uspořádala již desátý ročník celostátní akce Noc s Andersenem. V pátek 23. března 2018 se v knihovně sešlo 8 dětí  a 3 dospělí, pro které byl přichystán zajímavý program s Rychlými šípy. Nejdříve jsme však dětem představili spisovatele H. Ch. Andersena. Následovalo hádání a představení legendárních postav Rychlých šípů, kterým děti měly pomoci při pátrání po pokladu Ptačího údolí. K získání pokladu musely děti ulovit nápovědní ptačí pírka do křížovky – pírko správného Židlochováka získaly za správně vyplněný kvíz, pírko ptačí zdatnosti za splnění sportovních úkolů, pírko ptačí paměti za hádání skrytých předmětů a nakonec získaly pírko básníka za složení básničky. Následovalo vyplňování křížovky a hledání pokladu, který se podle tajenky měl nacházet v blízkosti Robertovy vily. Vydali jsme se tedy do temné noci, abychom ho našli. Nalezený poklad jsme otevřeli pod dohledem Rychlých šípů v knihovně a spravedlivě jsme si ho rozdělili. Pokoušeli jsme se také vydělat Ježka z klece  a luštili v komiksech Rychlých šípů. Po večeři nám přišli číst pan starosta  ing. Jan Vitula a místostarosta Mgr. Tomáš Šenkyřík.  Následovalo ještě vytváření dekorací ze starých a vyřazených knih. To už se ale přiblížila půlnoc a my jsme se uložili do spacáků. Ráno po snídani všichni nocležníci obdrželi pamětní listy a pohlednice. Akce se vydařila a už se těšíme na další nocování.