Ilustrátor Adolf Dudek v knihovně

21.05.2012 15:10

Dne 22. března 2012 přijal naše pozvání a přijel k nám na dvě besedy do knihovny ilustrátor dětských knížek pan Adolf Dudek. Besedy se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy Základní školy. Pan Dudek zajímavě a s humorem dětem vyprávěl o své práci ilustrátora, ukázal nám různé druhy knih, co sám ilustroval a předvedl, jak pomocí čtyř základních tvarů - kolečka, trojúhelníku, čtverce a obdélníku, je snadné namalovat snad všechno. Některé děti vyvolal k tabuli a mohly společně s panem ilustrátorem malovat. Na závěr kreslil pan Dudek záhadné obrázky a děti je hádaly. Za správné odpovědi dostaly obrázek. Beseda skončila autogramiádou, kdy holky a kluci odcházeli od nás usměvaví s obrázkem dudka na obličeji či ruce.