Městská knihovna Židlochovice

Nádražní 232 (Robertova vila)
Židlochovice
667 01
Tel.:734 874 629
knihovna@mk-zidlochovice.cz

Provozní doba

Pondělí, Středa, Pátek:

8:00 - 11:00, 12:30 - 17:30

Džungle v knihovně

10.04.2019 09:30

V Městské knihovně Židlochovice jsme uspořádali v pátek 29. března již jedenáctý ročník  Noci s Andersenem. Letos se na téma Džungle v knihovně těšilo 21 dětí, pro které byl přichystán zajímavý program. Po úvodním seznámení jsme si nejdříve vyprávěli o panu Andersenovi. S dětmi jsme si povídali o tom, jaké knížky napsal a také o jeho životě. Následně se dozvěděly o tajné zašifrované zprávě, kterou jim zanechal Mauglí v knihovně. Pro její přečtení musely děti plnit celý večer úkoly, za které dostávaly nápovědy k rozluštění zprávy.  Než se vrhly na jednotlivé úkoly, rozřadily se do skupinek podle zvířat v džungli a vyrobily si krásné masky na obličej. Poté plnily úkoly k záchraně džungle – musely ji uklidit od nepořádku, který do džungle nepatří, potmě luštily zvířecí stopy a poznávaly druhy zvířat podle očí. Každá skupina dětí pak vymyslela a secvičila za doprovodu hudebních nástrojů zaříkávadlo proti Šér Chánovi. Po vyluštění tajenky společně odhalily Mauglího zprávu, ve které jim poděkoval za záchranu džungle a přichystal jim za to odměnu.  Za temné noci přišly cestou lemovanou svíčkami až k truhle se sladkou odměnou. Po úspěšném vyluštění zprávy a odměně přišli děti navštívit a přečíst pohádku pan místostarosta Tomáš Šenkyřík a paní Milena Moudrá. Děti s nastraženýma ušima poslouchaly strašidelný příběh z knihy Jemně tajemně od Stanislavy Reschové – Vlčí stopou. Nakonec si ještě vytvořily dekorace ze starých a vyřazených knih. To už se ale přiblížila půlnoc a všichni jsme se uložili do spacáků. Ráno po snídani všichni nocležníci obdrželi pamětní listy a pohlednice. Děti odcházely s úsměvem  na tváři a my se už těšíme na další ročník.