Městská knihovna Židlochovice

Nádražní 232 (Robertova vila)
Židlochovice
667 01
Tel.:734 874 629
knihovna@mk-zidlochovice.cz

Provozní doba

Pondělí, Středa, Pátek:

8:00 - 11:00, 12:30 - 17:30

Family pont v knihovně - místo pro rodinu

Hlavním cílem projektu Family Point je zkvalitňování životních podmínek rodin ve městě. Cílem zřizování Family Pointů na úřadech či veřejně přístupných místech je podpora vytvoření prostředí přátelského rodině. Konkrétním cílem projektu je vytvoření míst, které nabídnou informace související s fungováním rodiny v průběhu jejího vývoje. Součástí projektu je vytvoření prostoru pro přebalení a nakojení dítěte.

Family Point byl zřízen z dotace JMK v prostorách městské knihovny. K naplnění účelu Family Pointu byl zakoupen přebalovací pult pro děti, židle pro maminky vhodné pro kojení, dětská židle na krmení, mikrovlnná trouba pro ohřev dětských jídel, byl zařízen dětský koutek (stolek, židličky, hrací koberec, stavebnice, pastelky, knihy) pro klidovou odpočinkovou činnost starších sourozenců během péče matky od kojence. Realizace projektu je plně financována z dotace JMK ve výši 20.000 Kč.

Koutek je možno využívat v půjčovní době knihovny (pondělí, středa, pátek od 8.00-11.00, 13.00-17.30). V příjemném a klidném prostředí knihovny mají rodiče možnost zaopatřit své děti. Informace pro rodiny nabízí knihovna např. v podobě bezplatného internetu či nabídky knihovního fondu, který obsahuje literaturu či časopisy věnované dětem i rodičům.

Etické principy služby Family Point

Nejspolehlivějším zdrojem životní spokojenosti jednotlivce a prosperity obce je funkční rodina. Stabilita současných rodin je oslabována zvýšenými společenskými nároky na výkon jednotlivce i celé rodiny. Zřízení služby Family Point je konkrétním opatřením ke zlepšení životních podmínek rodin v obci.

  • Služba Family Point chrání důstojnost a lidská práva uživatelů služby. Je poskytována všem se stejným úsilím a bez jakékoliv formy záměrné diskriminace.
  • Služba Family Point respektuje jedinečnost člověka bez ohledu na jeho původ, rodinné zázemí, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav,ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.
  • Služba Family Point garantuje přístup dotčených pracovníků k návštěvníkům Family Pointu a vstřícnost k potřebám dětí.